Persoonlijke gegevens

Privacybeleid

Met het oog op de bescherming van uw privacy zet ST FRANCE zich in om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Het doel van deze sectie is om u uit te leggen hoe de verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van het gebruik van onze diensten wordt uitgevoerd.

ST FRANCE verbindt zich er als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens toe de bepalingen van de gewijzigde Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, databestanden en individuele vrijheden na te leven, alsook de EU-verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 met ingang van de toepassing ervan op 25 mei 2018.

Voor alle informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u ook de website van de Commissie Informatique et Liberté www.cnil.fr raadplegen.
 

INHOUD
  1.         WIE VERZAMELT ER PERSOONLIJKE GEGEVENS? 

  2.        VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?

  3.        WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

  4.        HOE WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD?

  5.         AAN WIE WORDEN UW GEGEVENS DOORGEGEVEN? 

  6.         WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK DIE UITOEFENEN MET ST FRANKRIJK? 

  7.          GEGEVENSVERWIJDERING NA DE DOOD 

  8.         GEGEVENSOVERDRACHT BUITEN DE EU 

  9.         HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD? 

10.         WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN WORDEN GENOMEN OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN? 
10.1       Algemene regels 
10.2      Regels die van toepassing zijn op de bankgegevens en de bankkaart 
10.3      Bestrijding van internetfraude 

11           WAT MOETEN WE WETEN OVER DE GEGEVENS DIE DOOR SOCIALE NETWERKEN WORDEN VERZAMELD? 

12.         KRIJG IK COMMERCIËLE AANVRAGEN? 
12.1       Beginselen die van toepassing zijn op ST FRANKRIJK
12.2      Prospectie per e-mail en sms 
12.3      Retargeting E-Mail 
13.        Het besturingssysteem van uw smartphone instellen 

WIE VERZAMELT ER PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Identiteit van de Gegevensverwerker: ST FRANCE, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 10.000,00 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Cannes onder nummer 539 329 565, waarvan de hoofdzetel gevestigd is op 16 Boulevard du Soleil (06400). 

WAT ZIJN DE DOELEINDEN VAN HET VERZAMELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Het bedrijf Signorini TARTUFI wordt geleid om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en vast te leggen om de volgende behandelingen uit te voeren:

 • Klantenaccount, winkelwagen en orderbeheer

 • Beheer van de leveringen, de opvolging van de bestellingen en de dienst na verkoop

 • Levering van een sharing-button op sociale netwerken

 • Het versturen van gerichte commerciële aanbiedingen via e-mail, op sociale netwerken of een ander medium.

 • Het verzamelen van meningen van klanten over de verkochte producten, het onthaal in de winkels en de aangeboden diensten.

 • Het weergeven van gerichte advertenties op de site en op sociale netwerken

 • Personalisering van de inhoud van de site en de informatie die wij u toesturen

 • Bestrijding van fraude tijdens de betaling van de bestelling

 • Site verkeersmeting (mobiel en desktop)

 • Uitvoering van promotionele spellen en wedstrijden

 • Realisatie van publieksmeetstatistieken en marketingstudies

 • Het delen van informatie met onze zakenpartners

Met uitzondering van commerciële werving is ST FRANCE van mening dat alle bovenstaande behandelingen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract tussen een Klant en ST FRANCE.

Commerciële werving is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn of haar gegevens. De betrokkene heeft de mogelijkheid zijn toestemming in te trekken door een elektronisch verzoek in te dienen, contact op te nemen met de klantenservice via het contactformulier of per e-mail op het volgende adres: contact@signorinitartufi.com of per post op het volgende adres ST FRANCE 16 Boulevard du Soleil 06400 Cannes, met vermelding van uw naam, voornaam, adres, e-mail en indien mogelijk een klantreferentie om de verwerking van uw aanvraag te versnellen.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?
Wij verzamelen en verwerken onder andere de volgende persoonlijke gegevens: naam, postadres, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, taalvoorkeur, gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, IP-adres, verbindings- en navigatiegegevens, bestelhistoriek (type en aantal gekochte en geretourneerde producten), voorkeuren en interesses, bekeken producten, leveringsincidenten, klachten, opmerkingen die u geeft, locatiegegevens, gegevens over u uit publiek beschikbare bronnen of die wij kunnen verkrijgen van externe dienstverleners.

Op de site wordt het verplichte of facultatieve karakter van de gegevens op het moment van verzamelen met een sterretje aangegeven. Bepaalde gegevens worden automatisch verzameld als gevolg van uw acties op de site.

We voeren ook publieksmetingen uit, we meten bijvoorbeeld het aantal bekeken pagina's, het aantal bezoeken aan de site, evenals de activiteit van de bezoekers op de site en hun terugkeerfrequentie.

HOE WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD?
We kunnen uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verzamelen, onder andere wanneer u onze winkels bezoekt, deelneemt aan onze evenementen, onze website bezoekt.
Bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet in onze winkels, wanneer u deelneemt aan ons loyaliteitsprogramma, wanneer u deelneemt aan een promotionele wedstrijd of spel, wanneer u deelneemt aan een activiteit die wij organiseren, via enquêtes, via sociale media, wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, wanneer u informatie vraagt over een winkelopening, wanneer u zich inschrijft voor een evenement of wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of telefoon.

Op de website vindt deze gegevensverzameling plaats wanneer :

 • u maakt uw klantaccount "mijn account" aan.

 • u bent geabonneerd op de nieuwsbrieven

 • u een bestelling plaatst of een retournering aanvraagt op de site

 • u plaatst producten in de winkelwagen, door middel van functionele cookies (zie paragraaf "Cookies"), zodat u uw aankoop op een later tijdstip kunt afronden

 • neemt u contact op met de Signorini TARTUFI-klantenservice via elk communicatiemiddel dat haar ter beschikking staat.

 • u neemt deel aan een promotiespel/wedstrijd

 • u bladert door de site en raadpleegt artikelen

 • u schrijft een commentaar of een mening over een artikel

 • u deelt een mening met een vriend(in) door een e-mail te sturen vanuit een artikelbestand

 • u deelt een mening via Facebook, Google +, Instagram of Pinterest uit een artikelbestand

 • u vult een formulier in voor het invoeren van informatie, vragenlijsten op de Site

We kunnen ook informatie over u koppelen en/of combineren die we verzamelen van verschillende apparaten die u gebruikt.

AAN WIE WORDEN UW GEGEVENS DOORGEGEVEN?
Uw gegevens worden doorgegeven aan partners van Signorini TARTUFI die de gegevens kunnen verwerken in hun naam (zij zijn ontvangers) of alleen in naam en volgens de instructies van Signorini TARTUFI (zij zijn onderaannemers).

De ontvangers van de gegevens zijn :

 • Politiediensten in het kader van gerechtelijke vorderingen in verband met de fraudebestrijding

 • Commerciële partners, met name marketing- en reclamebureaus

Signorini TARTUFI maakt ook gebruik van onderaannemers voor de volgende operaties:

 • Beveiligde betaling op de sites

 • De strijd tegen fraude

 • Verzending van de post

 • De personalisatie van de inhoud van de sites

 • Het uitvoeren van technische onderhouds- en ontwikkelingswerkzaamheden op de website

 • De verzameling van meningen van klanten

WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE OEFEN IK DIE UIT MET SIGNORINI TARTUFI?
Elke natuurlijke persoon die gebruik maakt van de dienst heeft het recht om zijn recht van toegang, rectificatie, intrekking van de toestemming, overdraagbaarheid en, in voorkomend geval, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking van de over hem verzamelde informatie uit te oefenen, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend bij het bedrijf Signorini TARTUFI dat de persoonsgegevens heeft verzameld, door een verzoek te sturen met een fotokopie van uw ondertekende identiteitskaart, als volgt:

Per post, door ons te schrijven op het volgende adres:

ST FRANCE - Marketing Department - 16 Boulevard du Soleil 06400 Cannes, met vermelding van uw volledige naam, adres, e-mailadres en indien mogelijk klantreferentie om de behandeling van uw aanvraag te versnellen.

Elektronisch, door contact op te nemen met de klantenservice via e-mail op het volgende adres: contact@signorinitartufi.com.

Het bedrijf ST FRANCE stuurt een antwoord binnen 1 maand na de uitoefening van het recht, met de poststempel als bewijs.

U wordt er ook op gewezen dat u een klacht kunt indienen bij de bevoegde controle-instantie: www.cnil.fr of CNIL- 3 Place de Fontenoy, 75007 PARIS.
 

GEGEVENSVERWIJDERING NA DE DOOD 
De Gebruiker kan richtlijnen formuleren met betrekking tot het bewaren, wissen en doorgeven van zijn/haar persoonsgegevens na zijn/haar overlijden in overeenstemming met artikel 40-1 van de wet 78-17 van 6 januari 1978. Deze richtlijnen kunnen algemeen of specifiek zijn.

De Gebruiker kan zijn of haar verwachte richtlijnen elektronisch formuleren, door contact op te nemen met de klantenservice via e-mail op het volgende adres: contact@signorinitartufi.com.

GEGEVENSOVERDRACHT BUITEN DE EU 
U wordt ervan op de hoogte gebracht dat uw persoonsgegevens voor de hieronder omschreven doeleinden kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie die geen adequaat beschermingsniveau hebben met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Voorafgaand aan de overdracht buiten de Europese Unie en in overeenstemming met de geldende regelgeving zal Signorini TARTUFI alle procedures uitvoeren die nodig zijn om de nodige garanties te verkrijgen om dergelijke overdrachten veilig te stellen.

Overdrachten buiten de Europese Unie kunnen met name plaatsvinden in het kader van de volgende activiteiten:

 • Exploitatie van gegevens naar sociale netwerken

 • IT-diensten

Om te voldoen aan de eisen van artikel 91 van Decreet 2005-1309, en voor de volledigheid.

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD? 

ST FRANCE heeft precieze regels vastgesteld met betrekking tot de duur van de opslag van de persoonsgegevens van de gebruikers.

Om de meest relevante bewaartermijn te berekenen, maakt ST FRANCE een onderscheid tussen prospects die nooit een aankoop hebben gedaan bij ST FRANCE (en haar partners) en klanten die al een aankoop hebben gedaan.

Voor prospects en klanten wordt een aparte bewaartermijn gehanteerd.

Voor prospecten is het uitgangspunt van de bewaartermijn de laatste actie van de prospect richting het merk: de laatste verbinding met de klantaccount, of het sturen van een e-mail naar de klantenservice, of het aanklikken van een hypertekstlink in een door ST FRANCE verzonden e-mail, of het versturen van een catalogus per post.

Voor de klanten is het uitgangspunt van de houdbaarheid de laatste aankoop bij ST FRANCE.

ST FRANCE bewaart de gegevens voor een periode van 7 jaar vanaf het einde van de relatie met de klant, en 2 jaar vanaf de laatste prospectie.

Aan het einde van deze periode worden de gegevens van de klant of prospect geanonimiseerd. 

Niettemin kan informatie die het bewijs van een recht of een contract mogelijk maakt, of die wordt bewaard om aan een wettelijke verplichting te voldoen, worden gearchiveerd in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN WORDEN GENOMEN OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN? 

Algemene bepalingen
Als verantwoordelijke voor de verwerking neemt ST FRANCE alle nuttige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en met name om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

Overeenkomstig artikel 35 van wet 78-17 van 6 januari 1978 verbinden de onderaannemers zich ertoe de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

Regels voor bankgegevens en creditcardinformatie
Bij het plaatsen van een bestelling worden door Signorini TARTUFI geen bankgegevens verzameld of opgeslagen.

Om de veiligheid van de betalingen te garanderen, maakt Signorini TARTUFI gebruik van de diensten van een dienstverlener, Multisafepay. MultiSafepay treedt op als betaaldienstverlener en verwerkt een grote hoeveelheid gegevens van onze klanten (de handelaren die MultiSafepay-betalingsdiensten gebruiken) en de klanten van onze klanten (d.w.z. consumenten). Het is daarom van groot belang dat MultiSafepay gegevens - met name persoonlijke/gevoelige gegevens - met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en het hoogst mogelijke veiligheidsniveau verwerkt. MultiSafepay zal de nodige maatregelen nemen om de veiligheid van de gegevensverwerking te garanderen en te vrijwaren.  MultiSafepay verwerkt gegevens met name ten behoeve van fraudepreventie en het leveren van producten en diensten. De duur van de bewaring van de gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. In het algemeen worden de gegevens bewaard voor de wettelijk vereiste periode of voor de periode die nodig is om het doel te bereiken. 

Bestrijding van internetfraude
De verzamelde gegevens worden ook gebruikt in het kader van de preventie en de bestrijding van fraude, met name creditcardfraude.

ST FRANCE behoudt zich het recht voor om de door de klant bij het plaatsen van de bestelling meegedeelde persoonsgegevens te controleren en alle maatregelen te nemen die nodig worden geacht om na te gaan of de persoon van wie de bankrekening wordt gedebiteerd, inderdaad degene is die de bestelling heeft geplaatst, teneinde elke frauduleuze betaling te voorkomen. Deze controle kan de vorm aannemen van een verzoek om een bewijs van identiteit en/of woonplaats. 

Bij gebrek aan een negatief antwoord van de klant behoudt ST FRANCE zich het recht voor om de door de klant geplaatste bestelling te annuleren.

WAT MOET JE WETEN OVER DE GEGEVENS DIE DOOR SOCIALE NETWERKEN WORDEN VERZAMELD?
ST FRANCE biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van sociale netwerken om uw commerciële relaties te verbeteren en u gerichte reclameaanbiedingen te doen op deze netwerken.

Het gebruik van sociale netwerken voor de interactie met ST FRANCE (waaronder met name Facebook Messenger tools, Facebook "share" buttons, Instagram) zal waarschijnlijk leiden tot gegevensuitwisseling tussen ST FRANCE en deze sociale netwerken.

Als u bijvoorbeeld verbonden bent met het sociale netwerk van Facebook op uw computer en u bezoekt een pagina op de ST FRANCE-website, zal Facebook deze informatie waarschijnlijk verzamelen. 

ST FRANCE nodigt u uit om het beleid inzake het beheer van persoonsgegevens van de verschillende sociale netwerken te raadplegen om te weten te komen welke persoonsgegevens door hen kunnen worden doorgegeven.

Als u niet wilt dat de sociale netwerken informatie over u verzamelen wanneer u de website van ST FRANCE bezoekt, raden wij u aan de verbinding met de sociale netwerken te verbreken voordat u de website van Signorini TARTUFI raadpleegt.

KRIJG IK COMMERCIËLE AANVRAGEN? 
Beginselen die van toepassing zijn op ST FRANCE
ST FRANCE gebruikt uw contactgegevens om u gerichte reclame te sturen, met name via e-mail, post of sms.

In deze context verbindt ST FRANCE zich ertoe de regels na te leven die van toepassing zijn op elk kanaal.

Prospectie per e-mail en sms
ST FRANCE voldoet aan de regels van artikel L34-5 van het Franse wetboek van post en elektronische communicatie, dat voorziet in de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker voor de verzending van commerciële prospectie via elektronische middelen (e-mail of sms).

Bij het aanmaken van uw account op de site of in de winkel wordt u dus uitdrukkelijk gevraagd om uw toestemming voor het ontvangen van aanbiedingen van ST FRANCE. 

Er is een uitzondering in het geval dat de Gebruiker, zonder zijn voorafgaande toestemming, toch kan worden benaderd als hij al klant is van ST FRANCE en het doel van de benadeling is om soortgelijke producten of diensten aan te bieden. In het bijzonder voor het retargeten van e-mails die door onze serviceprovider Mailchimp zijn verstuurd, dankzij de E-mail die u aan ST FRANCE heeft gecommuniceerd bij het aanmaken van uw klantaccount op onze website.

In alle gevallen heeft de Gebruiker de mogelijkheid om zich te verzetten tegen de ontvangst van deze verzoeken door de volgende acties uit te voeren:

Voor de e-mail, door te klikken op de uitschrijvingslink in elke e-mail of per post, door ons te schrijven op het volgende adres

ST FRANCE - Service Relations Clients - 16 Boulevard du soleil - 06400 Cannes, met vermelding van uw naam, voornaam, adres, e-mail en indien mogelijk klantreferentie om de verwerking van uw aanvraag te versnellen.

Commerciële prospectie per telefoon
ST FRANCE heeft de mogelijkheid om telefonisch contact met u op te nemen om u aanbiedingen te doen voor producten of diensten. Indien u niet wenst te worden benaderd, heeft u de mogelijkheid om u te registreren op de oppositielijst voor telefonische verzoeken die toegankelijk is op de website www.bloctel.gouv.fr.

Het besturingssysteem van uw smartphone instellen
U heeft de mogelijkheid om het plaatsen van cookies op uw smartphone te controleren volgens de regels van het besturingssysteem.
Op iOS: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
Op Android: https://support.google.com/chrome/topic/3434352

Oppositielijst voor het beheer van de opslag van cookies
U heeft ook de mogelijkheid om u te verzetten tegen het plaatsen van cookies door de website te bezoeken: 

 http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.

Tijdens uw navigatie wordt u geïnformeerd over de aanwezigheid van cookies en hun doel. Er zal om uw toestemming worden gevraagd en u zal een manier worden aangeboden om ze te weigeren. U kunt uw internetbrowser configureren om het gebruik van cookies te beperken en uw toestemming in te trekken door cookies te verwijderen of te blokkeren.

Als u doorgaat met het surfen op de site, betekent dit dat u akkoord gaat met het plaatsen van cookies op uw terminal.

Als cookies worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat u niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.

Cookies die nodig zijn voor de levering van een dienst waarom de gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, zijn vrijgesteld van het verzamelen van deze toestemming.

Cookies zijn maximaal 13 maanden geldig. Aan het einde van deze maximale periode wordt uw toestemming opnieuw gevraagd door de informatiebanner te tonen of de cache van uw browser te verwijderen voor het einde van de validatieperiode.

Als uw apparaat door meer dan één persoon wordt gebruikt of meer dan één webbrowser heeft waarop u werkt, is het mogelijk dat uw cookie-instellingen niet permanent worden weergegeven. Als u verschillende apparaten gebruikt om toegang te krijgen tot onze applicatie (smartphone, tablet, computer, enz.), moet u uw voorkeuren op elk van deze apparaten instellen.

Ontdek
Signorini  TARTUFI

Helpen

Volg ons

 • Facebook
 • Instagram
 • Pinterest
 • Youtube

Service client France : 0033 (0) 4 93 47 33 85 - Italia : 0039 34 89 68 21 35

Copyright © 2017 - 2020.

Alle rechten voorbehouden Signorini Tartufi