AVV

Deze voorwaarden regelen de verkoop op de websites van ST France en Signorini TARTUFI, www.signorinitartufi.com, afgesloten tussen een niet-handelaar en de onderneming ST France.

De onderneming ST France is een luchtsluis waarvan de hoofdzetel gevestigd is op 16 Boulevard du Soleil 06400 Cannes en ingeschreven is in het handels- en bedrijfsregister van Cannes onder het nummer 539 329 565.

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met inbegrip van de voorwaarden die gelden voor de verkoop in de winkel.

De vennootschap ST France behoudt zich het recht voor om haar algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Deze laatste zijn van toepassing vanaf de datum waarop zij online zijn gezet en zijn van toepassing op bestellingen die vanaf deze datum worden geplaatst.


  1. Het Signorini TARTUFI aanbod
  2. Beschikbaarheid van artikelen 
  3. Validatie van uw bestelling
  4. Deelname aan de verzend- en administratiekosten  
  5. Betalingsvoorwaarden  
  6. Verwerking en levertijden van uw bestelling 
  7. Rechten en belastingen, douane 
 8. Wettelijke en toepasselijke garanties, herroepingsrecht 
 9. Veiligheid en vertrouwelijkheid 
 10. Intellectueel Eigendom 
 11. Jurisdictie

  

I. Het Signorini TARTUFI aanbod 

Geldigheidsduur 

Aanbiedingen op de site zijn geldig zolang ze online zijn.

Conserveringstips

Wij adviseren u: *Om ze op een koele, droge plaats te bewaren. *Nooit een lekke of uitpuilende blik openen, maar het terugsturen naar ons. Het zal worden vervangen of terugbetaald aan u zonder kosten. *Om in de koelkast de halfconserven of kwetsbare producten te bewaren die u binnen de op de verpakking aangegeven tijd zult consumeren. Het zorgvuldig lezen van de etiketten levert u zeer nuttige informatie op, met name voor de bereiding of presentatie van onze specialiteiten.

Territoriale reikwijdte 

Aanbiedingen zijn geldig voor elke aankoop die online wordt gedaan, zonder geografische beperking, tenzij anders vermeld. 
Sommige producten zijn niet beschikbaar voor verzending buiten Europa, met name gedistilleerde dranken worden niet buiten bepaalde gebieden verzonden.

Itemprijzen 

Al onze prijzen zijn aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen. Daarnaast worden verzend- en administratiekosten in rekening gebracht (zie artikel IV van deze AV: Deelname aan verzend- en administratiekosten). Het bedrag van deze kosten zal worden aangegeven voordat de bestelling wordt gevalideerd. SIGNORINI TARTUFI behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de artikelen gefactureerd zullen worden aan de prijs die van kracht is op het moment van de validatie van de bestelling door de klant.

De betaling van de totaliteit van de prijs moet gebeuren op het moment van de bestelling. Wij behouden ons het eigendomsrecht op onze artikelen voor tot de ontvangst van de volledige betaling van de prijs.

II. Beschikbaarheid van artikelen

Alle producten op de site zijn beschikbaar en onze aanbiedingen worden voorgesteld binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. 
Indien een product na het plaatsen van uw bestelling niet beschikbaar is, zullen wij u binnen 24 uur (werkdagen) per e-mail of telefonisch op de hoogte stellen. 
U kunt dan de annulering van uw bestelling of de omruiling van het ontbrekende product of de ontbrekende producten aanvragen.​

III. Validatie van uw bestelling

Wanneer u na het bestelproces op de knop "Valideren" klikt, verklaart u dat u de bestelling en al deze algemene verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Door zijn bestelling te valideren, verklaart de klant ook dat hij erkent dat het een bestelling is met een betalingsverplichting.
De gegevens die worden geregistreerd door www.signorinitartufi.com vormen het bewijs van alle transacties van www.signorinitartufi.com en haar klanten. 
De door het betalingssysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van financiële transacties.

IV. Bijdrage in de porto- en behandelingskosten

Verzending naar Frankrijk
- Colissimo Standard: de deelname is 7 €, boven 50 € van de aankopen zijn de verzendkosten gratis.

 

Verzenden in het buitenland

 

  • INTERNATIONAAL buiten europa

 

DE DEELNAME IS:

- 22 € TUSSEN 0 g - 500 g

- 27 € TUSSEN 500 g - 1000 g

- 37 € TUSSEN 1000 g - 2000 g

- 50 € TUSSEN 2000 g - 4000 g

  • RUSSISCHE FEDERATIE

de deelname is: 25 € voor een standaard expeditie

  • VERENIGD KONINKRIJK

de deelname is: 15 € voor een standaard expeditie

  
V. Betalingsvoorwaarden

De producten worden geleverd tegen de actuele prijzen die op de site staan vermeld bij de registratie van de bestelling.

Wij accepteren betaling via Paypal, via ons beveiligingssysteem,

 

​VI. Verwerking en levertijden van uw bestelling

Voor alle zendingen naar Frankrijk :

Bestellingen worden 24 tot 48 uur na hun online validatie verzonden.
Bestellingen die op vrijdag zijn gevalideerd, worden op maandag verzonden.
Bestellingen gevalideerd op zaterdag en zondag worden op dinsdag verzonden.

Na levering door onze logistieke afdeling wordt uw bestelling in : 
- 48 uur door Colissimo suivi (levertijd niet gegarandeerd)

Deze tijden zijn voor werkdagen, exclusief problemen met de postbezorging en afhankelijk van de beschikbaarheid van het product.

In overeenstemming met de bepalingen van de Consumentenwet vindt de levering plaats binnen dertig dagen na de validatie van de bestelling. Bij gebreke daarvan kan de consument van rechtswege de annulering van zijn bestelling vragen, per aangetekende brief met bericht van ontvangst en de terugbetaling bekomen door middel van eender welk betaalmiddel, of indien hij dit formeel wenst

Voor elke zending naar het buitenland :

Vertrek uit onze magazijnen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling (behalve als deze niet op voorraad is). 

Leveringstermijnen: 

 

-Voor Colissimo zendingen naar Metropolitan France, Monaco en binnen de Franse overzeese departementen en territoriale collectiviteiten is de levertijd 48 uur (2 werkdagen).
 

-Voor Colissimo zendingen naar Overzees Frankrijk is de indicatieve levertijd 5 tot 7 dagen, afhankelijk van de bestemming.

-Voor internationale Colissimo zendingen is de indicatieve levertijd 4 tot 8 dagen, afhankelijk van de bestemming. Voor meer informatie kunt u deze internationale levertijdcalculator raadplegen.

Signorini TARTUFI is niet verantwoordelijk voor levertijden die soms onregelmatig of langer zijn dan verwacht. De aangegeven levertijden zijn die welke gewoonlijk in acht worden genomen. Deze indicaties zijn indicatief en hebben geen contractuele vorm.

Op het moment van levering van uw bestelling (d.w.z. bij de overhandiging van de bestelling) gaan de risico's van de ontvangen producten op u over.

VII. Rechten en belastingen, douane

A - BTW

De regelgeving wordt vastgesteld door de Europese Unie.
Verzending naar een land van de Europese Unie: Facturatie inclusief Franse BTW.
Verzending buiten de Europese Unie: facturatie vrijgesteld van belastingen en heffingen (eventuele heffingen op de plaats van bestemming vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant).

B - DOUANERECHTEN OP DE PLAATS VAN BESTEMMING EN INVOERBEPERKINGEN

De eventueel op de plaats van bestemming te betalen douanerechten zijn voor rekening van de geadresseerde. Deze taken vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Signorini TARTUFI.
Daarom is het aan u om u te informeren bij de lokale autoriteiten over de mogelijke invoerbeperkingen van de producten die u van plan bent te bestellen.​

VIII. Wettelijke garanties, herroepingsrecht

Wettelijke garanties, herroepingsrecht​

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen (Consumentenwetboek en Burgerlijk Wetboek) genieten de door Signorini TARTUFI geleverde producten de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken en de wettelijke garantie van conformiteit.

In geval van een klacht kunt u contact met ons opnemen via :
E-mail : contact@signorinitartufi.com

Telefoon: 0033 (0)492.977.932 van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur.

Mail :
ST FRANCE - SERVICE CLIENT
16 Boulevard du soleil 06400, Cannes - Frankrijk

Wij danken u om uw klantreferentie en/of de referentie van uw bestelling te vermelden wanneer u contact opneemt met onze klantendienst.

Herroepingsrecht

Overeenkomstig de bepalingen van het consumentenwetboek beschikt u als consument over een termijn van 14 duidelijke dagen om uw herroepingsrecht uit te oefenen vanaf de datum van ontvangst van het product, zonder dat u daarvoor redenen hoeft aan te voeren of boetes hoeft te betalen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u contact met ons opnemen via :
E-mail : contact@signorinitartufi.com

Telefoon: 0033 (0)492.977.932 van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur.

Mail :
ST FRANCE - SERVICE CLIENT 16 Boulevard du soleil 06400, Cannes - Frankrijk

Wij danken u om uw klantreferentie en/of de referentie van uw bestelling te vermelden wanneer u contact opneemt met onze klantendienst.

Geen enkele retourzending zal worden aanvaard zonder voorafgaand schriftelijk verzoek van de Klant aan Signorini TARTUFI. De pakketten worden op dezelfde wijze verzonden als de bestelling en moeten worden geretourneerd naar het volgende adres:
Signorini TARTUFI
16 Boulevard du soleil 06150, Cannes

Frankrijk

Voor elk artikel dat door de klant wordt geretourneerd en betaald, gelden de volgende voorwaarden:


- het product wordt geretourneerd omdat u niet tevreden bent (uitoefening van het herroepingsrecht): terugbetaling van het geretourneerde product en verzendkosten, retourverzendkosten op uw kosten.


- het product wordt geretourneerd voor een reden die de verantwoordelijkheid is van Signorini TARTUFI: terugbetaling van het product, verzendkosten en eventuele retouren.
 

In het geval van een ruil worden de retourkosten voordelig gecompenseerd door een heerlijke specialiteit.
In het geval van een INTERNET-terugbetaling: DE REFUND IS MADE ON THE METHOD OF PAYMENT USHANDELING WANNEER GEBRUIKT. 
De terugbetaling zal binnen 14 dagen na ontvangst van het product door Signorini TARTUFI plaatsvinden.

Na afloop van de houdbaarheidsdatum wordt geen enkele retourzending of specialiteitsvervanging meer geaccepteerd. De producten moeten ongeopend, in hun originele staat en verpakking worden geretourneerd. Onvolledige, beschadigde of beschadigde specialiteitenretouren worden niet geaccepteerd.

IX. Veiligheid en vertrouwelijkheid :​

A - Veiligheid​

Onze site is onderworpen aan een veiligheidssysteem: 

Alle gevoelige gegevens met betrekking tot betaalmiddelen worden beschermd en gecodeerd tijdens de overdracht op het internet.
U kunt zien dat u een "beveiligde zone" binnengaat als u het hangslot ziet sluiten.

In geval van frauduleus gebruik van uw creditcard op onze Sites, nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze klantenservice.

 

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming worden de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, verwerkt en opgeslagen in omstandigheden die de veiligheid van de informatie moeten garanderen.

B - Vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens​

Signorini TARTUFI besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en stelt alles in het werk om dit recht te respecteren. 

Wij verbinden ons ertoe alle bepalingen van de Ethische Code voor direct-marketingprofessionals met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens te respecteren.

Recht van toegang en rectificatie :​

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 heeft u het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen alle persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben.
Om dit recht uit te oefenen, volstaat het ons online of per post een aanvraag te sturen met vermelding van uw naam, voornaam, adres en, indien mogelijk, uw referentienummer van de klant:
per e-mail: contact@signorinitartufi.com
per post: ST FRANCE, 16 Boulevard du soleil, 06400 Cannes - Frankrijk

Canvassing per e-mail :

In de e-mailberichten wordt de identiteit, het merk of het commerciële karakter van deze voorstellen duidelijk gespecificeerd in het onderwerp van het bericht, dat in de e-mailbox verschijnt. Aan de voet van het bericht vindt u ook de mogelijkheid om met een simpele klik uw recht uit te oefenen om u te verzetten tegen het versturen van een nieuw prospectiebericht per e-mail.​

Gegevens verzameld tijdens de raadpleging van de site:

Tijdens de raadpleging verzamelt onze site, met behulp van de door uw eigen computer geactiveerde software (cookies), gegevens over de datum, de geraadpleegde pagina's, het tijdstip van de raadpleging... alsook het computeradres van uw computer, de toegangsprovider, de zoekmachine, de link... die aan de oorsprong liggen van deze raadpleging.
Deze collectie stelt ons in staat om de ergonomie van onze site te verbeteren en de effectiviteit van onze samenwerkingsverbanden te versterken.
U kunt deze verzameling voorkomen door deze functie in uw browsersoftware uit te schakelen. Zelfs wanneer deze functie gedeactiveerd is, heeft u nog steeds toegang tot onze site.

Meer informatie :

Wanneer u een bestelling plaatst, bewaren wij bepaalde gegevens (naam, voornaam en postadres) voor de verwerking van uw aanvraag.
Via ons kunt u aanbiedingen ontvangen van andere bedrijven of organisaties. Als u dat niet wilt, kunt u gewoon contact met ons opnemen (met vermelding van uw voornaam, achternaam, adres en klantnummer of e-mailadres) per e-mail of per post.
Indien u deze voorstellen niet wenst te ontvangen en dit bij het doorgeven van uw gegevens aangeeft, zal Signorini TARTUFI uw wens respecteren.
De adressen van mensen die via Signorini TARTUFI-klanten geschenken hebben ontvangen, worden niet opgeslagen in de database.

Als uw kind informatie over hem/haar op onze site heeft geregistreerd en u wilt deze controleren, wijzigen, updaten of verwijderen, dan kunt u ons dat laten weten:

Per e-mail - contact@signorinitartufi.com
Per gewone post - ST FRANCE 16 Boulevard du Soleil 06400 Cannes - Frankrijk 

Signorini TARTUFI verbindt zich ertoe om zo snel mogelijk alle nodige maatregelen te nemen om aan uw verwachtingen te voldoen. Wij herinneren u eraan dat minderjarigen niet de capaciteit hebben om te contracteren.

X. Intellectueel Eigendom

Alle elementen van de websites www.signorinitartufi.com, zowel visueel als auditief (zoals teksten, illustraties, foto's, bedrijfsnamen, onderscheidingstekens, handelsmerken, zonder dat deze lijst exhaustief is) zijn beschermd door Franse, Europese en internationale auteursrechten, handelsmerken en/of octrooien en zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf ST FRANCE.

Als zodanig is, in overeenstemming met de bepalingen van de intellectuele eigendomscode, alleen gebruik voor strikt persoonlijk gebruik toegestaan. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of overdracht van de sites is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming.

XI. Jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden en alle vragen met betrekking tot de interpretatie of uitvoering ervan zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht. In het geval van een geschil of claim staat onze Klantenservice tot uw beschikking om elk geschil of claim op te lossen en een minnelijke schikking te treffen.

U kunt contact met hem opnemen via :


E-mail: contact@signorinitartufi.com

Telefoon: 0033 (0)492.977.932 van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking kan de Klant kiezen voor een gerechtelijke procedure voor de rechtbank van het land waar hij woont of voor de rechtbank van het land waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap ST FRANCE "Signorini TARTUFI" gevestigd is.

Ontdek
Signorini  TARTUFI

Helpen

Volg ons

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • Youtube

Service client France : 0033 (0) 4 93 47 33 85 - Italia : 0039 34 89 68 21 35

Copyright © 2017 - 2020.

Alle rechten voorbehouden Signorini Tartufi